Pogoji uporabe

Uvodna določila

Vse vsebine na tem spletnem mestu so v lasti in upravljanju Mondelez d.o.o., Trzin in so vam na voljo samo v informativne namene. Z dostopom do tega spletnega mesta se z njimi strinjate. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne smete uporabljati tega spletnega mesta.

Vaša uporaba spletnega mesta

Če ni drugače določeno, je spletno mesto na voljo za osebno in nekomercialno uporabo. Prepovedano je spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati ali prodajati informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, pridobljenih s spletnega mesta. Za lastno nekomercialno uporabo lahko prikažete in elektronsko kopirate, prenašate in tiskate tiskane dele gradiva, ki je na tem spletnem mestu, pod pogojem, da ne spreminjate ali brišete nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških obvestilih. Vsaka druga uporaba materialov na spletnem mestu, vključno s spreminjanjem, reprodukcijo, distribucijo, ponovnim prikazovanjem, prikazovanjem ali prenosom vsebine tega spletnega mesta brez predhodnega pisnega dovoljenja Mondelez d.o.o., Trzin, je prepovedana.

Vse gradivo, ki ga prenesete, vključno s programsko opremo, datotekami, grafikami, podatki ali katero koli drugo vsebino, vendar pa ni omejeno nanje, je last Mondelez d.o.o., Trzin ali njegovih dajalcev licenc.

Material, ki ste ga oddali

Potrjujete, da ste odgovorni za vsako predložitev, vključno z zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami za takšne materiale. Na spletno mesto ne smete prenašati, distribuirati ali kako drugače objavljati vsebin, ki so obrekovalne, obrekljive, obscene, grozljive, ogrožajo zasebnost ali pravice javnosti, zlorabljajo, so nezakonite ali kako drugače sporne, ali ki lahko predstavljajo, ali spodbujajo kaznivo dejanje, kršijo pravice katere koli stranke ali kako drugače povzročajo odgovornost ali kršijo kateri koli zakon. Komercialne vsebine ne smete prenašati na spletno mesto.

Razen osebnih podatkov, ki jih lahko zberemo od vas v skladu z našim obvestilom o zasebnosti, bodo vse pripombe, predlogi, ideje, grafike ali druge informacije, ki jih posredujete podjetju Mondelez d.o.o., Trzin, prek tega spletnega mesta, postale last Mondelez d.o.o., Trzin, tudi če ta sporazum preneha veljati. Mondelez d.o.o., Trzin in njegovi pooblaščenci bodo lahko kopirali, razkrili, razširjali, vključevali ali drugače uporabljali materiale, ki ste jih predložili, za kakršnokoli ali vse komercialne ali nekomercialne namene, brez kakršne koli obveznosti, da vam ali drugim priskrbite nadomestilo za materiale.

Opozorilo

Mondelez d.o.o. Trzin, ne daje nikakršnih jamstev ali izjav glede točnosti ali popolnosti vsebine te strani. To spletno mesto in materiali, informacije, storitve in izdelki na tem spletnem mestu, vključno z besedilom, grafiko in povezavami brez omejitev, so na voljo “Kakor je” in brez kakršnih koli jamstev, eksplicitnih ali implicitnih. Mondelez d.o.o., Trzin v največji možni meri, ki je dovoljena v skladu z veljavno zakonodajo, zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva za primernost za prodajo in primernost za določen namen, brez računalniškega virusa in garancije. Mondelez d.o.o., Trzin, ne jamči, da bodo funkcije, ki jih vsebuje spletno mesto, delovale neprekinjeno ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da je to spletno mesto ali strežnik, ki omogoča dostop do mesta, brez virusov ali drugih škodljivih komponent. Mondelez d.o.o. Trzin ne daje nikakršnih jamstev ali izjav glede uporabe materialov na tej spletni strani glede njihove popolnosti, pravilnosti, točnosti, ustreznosti, uporabnosti, pravočasnosti, zanesljivosti ali drugače.

Omejitev odgovornosti

Mondelez d.o.o., Trzin v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, kazensko, naključno, zgledno ali posledično škodo ali kakršno koli škodo, tudi če je bila družba Mondelez d.o.o., Trzin predhodno obveščena o možnosti takšne škode, ne glede na to, ali je v postopku pogodba, malomarnost ali katera koli druga teorija, ki izhaja iz ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali izvajanjem informacij, storitev, izdelkov in materialov, ki so na voljo na tem spletnem mestu. Te omejitve se uporabljajo ne glede na neizpolnjevanje bistvenega namena katerega koli omejenega pravnega sredstva. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitne garancije ali izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Odškodnina

Strinjate se, da bosta Mondelez d.o.o., Trzin, njegovi uradniki, direktorji, uslužbenci, zastopniki, dajalci licenc in dobavitelji odškodovali, zagovarjali in zavračali vse izgube, stroške, odškodnine in stroške, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in sodnimi stroški, ki izhajajo iz kršitev teh pogojev ali kakršne koli dejavnosti, povezane z vašim internetnim računom (vključno z, vendar ne omejeno na, malomarno ali nezakonito ravnanje), vi ali katera koli druga oseba, ki dostopa do spletnega mesta z vašim internetnim računom.

Povezave do drugih spletnih mest

To spletno mesto lahko zagotovi dostop do drugih spletnih mest. Mondelez d.o.o., Trzin ne nadzoruje teh lokacij in do njih dostopate samo na lastno odgovornost. Mondelez d.o.o., Trzin tudi ne potrjuje in ne odobrava nobenih izdelkov ali informacij, ki so na voljo na spletnih mestih, do katerih pridete prek tega spletnega mesta. Če želite preveriti, ali ste še vedno na tem spletnem mestu Mondelez d.o.o. Trzin, ali pa ste se preselili na drugo spletno mesto, preverite naslov URL (URL), ki je naveden v spletnem brskalniku.

Sprememba spletne strani in teh pogojev

Z zagotavljanjem gradiva na tem spletnem mestu Mondelez d.o.o. Trzin ne obljublja, da vam bodo materiali na voljo. Mondelez d.o.o., Trzin ima pravico, da kadar koli prekine vse ali kateri koli del tega spletnega mesta, ne da bi vas o tem obvestil. Mondelez d.o.o., Trzin, si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje in obvestila za to spletno mesto s posodobitvijo te objave in vaša uporaba spletnega mesta, ki sledi takim spremembam, predstavlja vaše soglasje k takim spremenjenim pogojem. Strinjate se, da boste te pogoje redno pregledovali in preverjali spremembe. Nekatere določbe teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določena pravna obvestila ali pogoji, ki so na določenih straneh tega spletnega mesta.

© 2019 Mondelez d.o.o., Trzin. Vse pravice pridržane.