Контактирајте нѐ

Ве молиме да го користите овој образец ако сакате да нѐ контактирате и да поставите прашања или да побарате поддршка.    Jа цениме довербата што ни ја укажавте при споделувањето на Вашите лични податоци со нас. Вашите податоци ги користиме со почит и исклучително за горенаведените цели. Ако сакате да дознаете повеќе за начинот на кој ги користиме Вашите податоци, прочитајте го Известувањето за приватноста.