Politika kolačića

Šta su kolačići?

Kolačić je mali fajl sa podacima koji ostane zabilježen na Vašem računaru u okviru internet pretraživača nakon što posjetite određene internet stranice. Kolačić ne sadrži, niti prikuplja podatke u izolaciji već onda kada ih neki server pročita uz pomoć internet pretraživača; kolačić može obezbijediti informacije da bi se pojednostavilo korišćenje usluga uz pomoć registracije, pored drugih podataka, željenih opcija korisnika da bi se otkrile greške, odnosno, prikupili statistički podaci. Kolačić neće nauditi Vašem računaru, niti će biti zabilježeni lični podaci o nekoj osobi prilikom posjete ovog sajta. Za više pojedinosti o tome kako se kolačići koriste na ovom sajtu, molimo vas pogledajte link „Kako koristimo kolačiće“. Potpuno korišćenje našeg sajta zahtijeva instalaciju kolačića. Ukoliko želite da onemogućite neki od instaliranih kolačića, vjerovatno ćete i dalje moći da pretražujete sajt. Međutim, može se desiti da neke karakteristike ovog sajta budu deaktivirane. Većina internet pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome) imaju automatski omogućene kolačiće. Možete odlučiti o tome da li će i u kojoj mjeri kolačići pristupiti Vašem računaru tako što ćete promijeniti podešavanja pretraživača koji koristite. Pogledajte link „Upravljanje kolačićima“ gdje možete saznati kako možete provjeriti i promijeniti podešavanja za kolačiće na svom računaru. Napominjemo da ukoliko ne unesete nikakve promjene, to će značiti da prihvatate podešavanja osnovnog pretraživača i da ste pristali na aktivnosti kolačića. Ukoliko niste saglasni, molimo Vas da promijenite podešavanja u svom pretraživaču i da ograničite ili onemogućite kolačiće.
Ovo obavještenje je koncipirano kao dio naših napora da poštujemo najnovije propise i pokažemo da smo otvoreni, iskreni i jasni kada se radi o privatnosti naših korisnika. Molimo Vas da pogledate naš link „Politika privatnosti“ za više pojedinosti.

Kako koristimo kolačiće?

Možete primijetiti prisustvo različitih vrsta kolačića koji se pojavljuju dok posjećujete ovu internet stranicu. Koristimo tri vrste kolačića:
– Kolačiće sesije, koji se automatski brišu nakon svake posjete;

– Uporne kolačiće, koji ostaju tu gdje jesu tokom više posjeta datoj stranici;

– Kolačiće trećih lica, koje koriste partnerske internet stranice, a koji su ugrađeni u našu internet stranicu ili stranicu sa kojom smo povezani.

Kolačići sesije

Kolačići sesije Vam omogućavaju da vršite osnovne funkcije na stranici kao što je da zapamtite stavku polja koje se ponavlja u okviru sesije pretraživanja. Pored toga, oni pomažu da se ograniči potreba za prenosom podataka na internetu. Oni se ne čuvaju na Vašem računaru i nestaju nakon što okončate sesiju pretraživanja.

Uporni kolačići

Ovaj tip kolačića nam omogućava da prepoznamo česte anonimne posjetioce našeg sajta. Spajanjem anonimnog nasumično generisanog identifikatora, posebne informacije o pretraživanju mogu biti zabilježene kao što je informacija u koje vrijeme ste pristupili sajtu, stranice koje ste posjetili, opcije koje odaberete, kao i putanju kretanja kroz sajt. Praćenjem ovih informacija mi smo u mogućnosti da poboljšamo sajt, kao i da otklonimo greške i poboljšamo sadržaj.
Mi koristimo Adobe SiteCatalist softver za analizu korišćenja stranice, interakcije strana i putanje kretanja kroz naše sajtove. To se zove „metrika internet stranice“ ili „analitika“. Mi ne evidentiramo bilo kakve lične podatke kao dio ovog procesa.

Kolačići trećeg lica

Kada posjetite naš sajt, možete primijetiti da se neki kolačići ne odnose na Mondelez International. Ako posjetite stranicu koja sadrži ugrađeni sadržaj, na primjer sa stranica Facebook ili YouTube, možda će vam ove stranice slati kolačiće. Ne kontrolišemo stvaranje ovih kolačića, stoga Vam predlažemo da provjerite internet stranice trećih lica za više pojedinosti o njihovim kolačićima i o tome kako njima upravljati.

Upravljanje kolačićima

Omogućavanje ili onemogućavanje kolačića

Ukoliko ne znate vrstu i verziju internet pretraživača koji koristite za pretraživanje interneta, kliknite na link „Help“ (Pomoć) na vrhu prozora pretraživača, pa potom link „About“ (Podaci o pretraživaču). Tada će se prikazati informacije koje su Vam potrebne.

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kliknite na opciju „Tools“ (Alati) na vrhu prozora pretraživača i odaberite „Internet options“ (Internet opcije), pa potom kliknite na tabulator „Privacy“ (Privatnost). Provjerite da li je Vaš nivo privatnosti podešen na srednji (Medium) ili niži nivo, čime će tada biti omogućeni kolačići u Vašem pretraživaču. Podešavanja iznad srednjeg nivoa će onemogućiti kolačiće.

Google Chrome (najnovija verzija)

Kliknite na ikonicu odvijača u gornjem desnom uglu prozora Vašeg pretraživača i odaberite opciju „Settings“ (Podešavanja). Kliknite na „Show advanced settings“ (Prikazati napredna podešavanja“ u dnu i pronađite odjeljak „Privacy“ (Privatnost). Kliknite na „Content Settings“ (Podešavanja sadržaja) i u okviru odjeljka za kolačiće na vrhu, odaberite opciju „Allow local data to be set“ (Omogućiti podešavanja lokalnih podataka) da biste omogućili kolačiće. Da biste onemogućili kolačiće, molimo Vas da odaberete opciju „Block sites from setting any data“ (Blokirajte sajtove da podešavaju bilo kakve podatke), „Block third-party cookies and site data“ (Blokirajte kolačiće trećih lica i podatke o sajtu) i „Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser“ (Ukloniti kolačiće, drugi sajt i ulazne podatke kada zatvorim svoj pretraživač).

Mozilla Firefox

Kliknite na „Tools“ (Alati) na vrhu prozora pretraživača i odaberite „Options“ (Opcije). Potom, odaberite ikonicu „Privacy“ (Privatnost) na vrhu prozora koji se pojavi. Odaberite opciju
„Accept cookies from sites“ (Prihvatiti kolačiće sa sajtova) kako biste omogućili kolačiće. Ako želite da onemogućite kolačiće, molimo Vas da deaktivirate ovu opciju.

Safari

Kliknite na ikonicu točkića u gornjem desnom uglu pretraživača i odaberite „Preferences“ (Željene opcije). Kliknite na ikonicu „Privacy“ (Privatnost) na vrhu prozora koji se pojavi. Odaberite opciju „Block third-party and advertising cookies“ (Blokirajte kolačiće trećih lica i reklamne kolačiće). Ukoliko želite da potpuno onemogućite kolačiće, molimo Vas da označite polje „Never“ (Nikada).