OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

UVOD

U Mondelēz International, uvažavamo Vaše povjerenje koje imate kada dijelite Vaše lične podatke sa nama i shvatamo da Vas mogu interesovati informacije koje nam pružate i kako mi sa tim informacijama postupamo.

Ako čitate ovo Obavještenje o privatnosti („Obavještenje o privatnosti“), to može biti zato što ste posjetili web stranicu, mobilnu aplikaciju ili bilo koje drugo mjesto na bilo kojim društvenim medijima (sve navedeno u nastavku označeno kao „Stranice“) koje vodi bilo koje društvo u sastavu Mondelēz International Groupe, a koje je locirano na teritoriji Evrope („Mondelēz International„ ili „nas“ ili „mi“) ili zato što ste nas kontaktirali direktno ili telefonskim ili pisanim putem.

Ovo Obavještenje o privatnosti postavlja (u punoj transparentnosti i u skladu sa važećim zakonima i propisima, a posebno u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka – uredba (EU) 2016/679- „GDPR“) osnovu na kojoj obrađujemo Vaše Lične podatke („Lični podaci“) kada pristupite našim Stranicama ili kada nas kontaktirate.

KRATAK PREGLED KLJUČNE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE MONDELĒZ INTERNATIONAL-A

Mondelēz International prikuplja i koristi Lične podatke koje Vi pružite ili koje mi prikupimo o Vama kada pretražujete naše Stranice u svrhu reklamiranja, snabdjevanja sa našim proizvodima i uslugama, kontaktiranja sa Vama u svrhu marketinga ili za druge komercijalne svrhe, odgovaranja na Vaša pitanja u vezi sa našim proizvodima, pružanja podrške za učestvovanje u našim ponudama i promocijama, analize i poboljšanja kvaliteta naših proizvoda i usluga.

Na Vaš pristup i korištenje naših Stranica primenjuju se odredbe i uslovi našeg Obavještenja o privatnosti i svih primjenjivih zakona. Obrada Vaših Ličnih podataka biće ograničena na ono što je neophodno u vezi sa svrhama koje su unaprijed navedene. Tražićemo Vaš izričit pristanak samo kada je to potrebno uz potvrđivanje (“by opt-ins”) tako da imate potpunu kontrolu nad informacijama koje obrađujemo i čuvamo u vezi sa Vama. U suprotnom, obrađivaćemo samo Vaše Lične podatke ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora koji imamo sa Vama, za poštovanje pravnih obaveza Mondelēz International-a i/ili u svrhe opravdanih interesa Mondelēz International-a.

Vaše Lične podatke obično obrađujemo u Evropskoj uniji, ali isti mogu i da se čuvaju na sistemima koji su bazirani širom svijeta i mogu biti obrađivani od strane trećih strana pružaoca usluga koji djeluju po našem nalogu. Ovi sistemi i pružaoci mogu da se nalaziti na teritorijama, kao što su SAD, koje ne pružaju jednak stepen zaštite privatnosti kao što je to u EU. U tom slučaju, Mondelēz International će obezbijediti adekvatne tehničke i organizacione mjere da zaštiti Vaše Lične podatke i osigura stepen sigurnosti koji je jednak onom u izvornoj državi. Više informacija i ostvarivanje Vaših prava u pogledu pristupa, ispravki i dopuna, otkazivanja, prigovora i prenosivosti podataka u vezi sa Vašim Ličnim podacima možete pronaći klikom na opciju Kontaktirajte nas ili kontaktiranjem našeg Službenika za zaštitu podataka (informacije za kontakt možete pronaći u nastavku).

Povremeno možemo izmjeniti ovo Obavještenje o privatnosti tako što ćemo postaviti ažuriranu verziju Obavještenja o privatnosti na naše Stranice. Informisaćemo o mogućim bitnim promjenama tako da u potpunosti možete da razumijete promjene koje su zaista sprovedene. Molimo da često posjećujete ovo Obavještenje o privatnosti kako biste uvijek bili informisani o načinu na koji koristimo Vaše lične podatke.

Ovo Obavještenje o privatnosti je od dana 11.04.2018

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS?

Tip informacija i Lični podaci koje prikupljamo o Vama kada posjetite naše Stranice ili kada nas kontaktirate mogu uključivati sljedeće:

 • Lične podatke koje Vi dostavite – kao što su Vaše ime i prezime, adresa za prijem pošte i drugi kontakt detalji, kao što je Vaš broj telefona i e-mail, Vaši zahtjevi, bilo kakve žalbe koje možete imati i bilo koji drugi podaci koje primimo kada komuniciramo sa Vama putem e-maila, on-line ili putem društvenih medija i bilo koje druge informacije koje pružite – npr. kada se registrujete na naše Stranice, prijavite za naše biltene, učestvujete u našim ponudama i promocijama, pošaljete povratne informacije kao potrošač, odgovorite na ankete ili kupite naše proizvode ili usluge;
 • Informacije o plaćanju – uključujući podatke potrebne za kupovinu, kao što su detalji o Vašem računu za plaćanje, bojevima kreditne i debitne kartice, datum isteka, adresa za dostavu i adresa za naplatu;
 • Informacije za prijavu na nalog – uključujući bilo kakve informacije koje su potrebne od Vas za izradu korisničkog naloga, kao što je korisničko ime, šifra i sigurnosno pitanje i odgovor;
 • Informacije koje se prikupe automatski – uključujući informacije o Vašem računaru, IP adresi i pretraživaču, koje bismo mogli da prikupimo, npr. kada na našim Stranicama koristimo naše kolačiće (cookies) ili kolačiće (cookies) trećih strana, web signalizatore i slične tehnologije koje prikupljaju informacije o Vašem korištenju naših Stranica ili o Vašoj interakciji sa nama putem e-maila. Pogledajte našu Politiku za kolačiće (cookies) za više informacija.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u svrhe koje su navedene u nastavku i na zakonskim osnovama. Imajte u vidu da ukoliko već posjedujemo informacije o Vama, možemo te informacije koristiti u te iste svrhe.

Za opravdani komercijalni interes: možemo koristiti Vaše Lične podatke (na zbirnoj ili pojedinačnoj osnovi), kao što su Vaši kontakt detalji, Vaš račun i elektronski identifikacioni podaci, informacije u vezi sa kupovinom u našim prodavnicama i online, u svrhe reklamiranja i za analizu i poboljšanje kvaliteta naših proizvoda ili servisa, kao i da Vas razumijemo kao potrošača.

To takođe znači da analiziramo informacije koje nam pružate zajedno sa Vašim korištenjem naših Stranica ili naših proizvoda i usluga i koristimo sve te informacije da bismo poboljšali navedeno i da Vam pružimo bolje korisničko iskustvo (npr. analiziramo koje web stranice posjećujete, koje proizvode i usluge koristite i volite, kako koristite te proizvode i usluge).

Vaše lične podatke takođe možemo koristiti za opravdane komercijalne svrhe kao što su generisanje zbirne statistike o korisnicima naših proizvoda i usluga; pomaganje u bezbjednosnim pitanjima i sprečavanju prevara; u svrhe integriteta sistema; da bismo Vas putem e-maila podsjetili na zaboravljenu korpu za narudžbe ili da bismo Vam poslali potvrdu narudžbe; da pružamo podršku našim poslovnim aktivnostima, da izvršavamo politike i procedure kompanije; da omogućimo naše korporativne transakcije kao što su bilo koja spajanja, prodaje, reorganizacije, prenos imovine ili poslovanja Mondelēz International-a, sticanja, bankrot ili slično; i za druge opravdane poslovne interese koje su dozvoljene propisima na snazi, a za koje bismo pružili odgovarajuće informacije u odgovarajuće vrijeme.

Za izvršavanje odredbi i uslova ugovora: za kupovinu naših proizvoda ili usluga ili za razvoj takmičenja, konkurencije ili promocije kojima ste možda pristupili, za izvršenje promocije i kontaktiranje ukoliko ste Vi pobjednik, da bismo bili u mogućnosti da odgovorimo na bilo kakav zahtjev za informacijama koji je izvršen putem naše opcije Kontaktirajte nas.

Takođe, možemo koristiti Vaše informacije na osnovu Vašeg pristanka, ukoliko nam je dat, npr. u svrhe marketinga i za prilagođavanje naše komunikacije sa Vama na osnovu Vaših profila putem e-maila, SMS-a, drugih elektronskih sredstava ili na drugi način. Vaš pristanak možete da povučete u svako vrijeme; pogledajte Koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima koje posjedujemo o Vama?

U cilju poštivanja naših pravnih obaveza kao što su održavanje odgovarajućih poslovnih zapisnika, odgovaranja na žalbe koje su podnijete našoj podršci potrošačima, usaglašavanja sa zakonitim zahtjevima javnih organa i zakonima i propisima na snazi ili gde to zahtjeva zakon.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Vaše Lične podatke ćemo čuvati samo onoliko koliko je potrebno da se zadovolji svrha u koju su pruženi sa Vaše ili prikupljeni sa naše strane (npr. vrijeme koje je potrebno nama da odgovorimo na pitanja ili riješimo probleme).

Stoga, možemo čuvati Vaše Lične podatke u toku razumnog perioda nakon Vašeg zadnjeg kontakta sa nama. Kada Lični podaci koje prikupljamo više nisu potrebni u ovom smislu, mi ih uništavamo ili brišemo na bezbjedan način. Možemo, umjesto uništavanja ili brisanja Vaših Ličnih podataka, i da ih učinimo anonimnim tako da se ne mogu povezati sa Vama ili da vode do Vas. U određenim slučajevima, možemo imati zakonske ili regulatorne obaveze koje od nas zahtjevaju da sačuvamo određene dokumente na utvrđeni period.

SA KIM MOŽEMO PODJELITI VAŠE LIČNE PODATKE?

Vaše Lične podatke možemo podjeliti sa:

 • Mondelēz International društvima. Vaši lični podaci mogu da se dijele između odgovornih Mondelēz International društava koja mogu koristiti Vaše Lične podatke na način koji je opisan u ovom Obavještenju o privatnosti.
 • Pružaocima usluga i obrađivačima. Možemo angažovati treće strane dobavljače, agente, pružaoce usluga i povezana društva da nam pružaju usluge po našem nalogu, kao što su podrška za interne aktivnosti u vezi sa našim web stranicama, mobilnim aplikacijama ili online prodajom (uključujući pružaoce usluga društvenih medija, obrađivače plaćanja, agencije za aktivaciju brenda, ponuđače za analitiku podataka i treća lica koje koristimo za slanje Vaših narudžbi na Vašu kućnu adresu, kao što su poštanski kuriri) ili za tehničku obradu (npr. usluge hostinga ili čuvanja podataka) ili za usluge upravljanja odnosima sa potrošačima, kao i usluge vezane za offline podršku za proizvod ili promocije (npr. takmičenja, nagradne igre i organizatori takmičenja, pružaoci usluga izvlačenja dobitnika, agencije za menadžment događajima, dobavljači za nagrade ili kompenzacijske pakete) i druge povezane usluge.
 • U postupku pružanja svojih usluga, isti mogu da pristupe, prime, održavaju ili na drugi način obrađuju Lične podatke po našem nalogu. Naši ugovori sa tim pružaocima usluga ne dozvoljavaju upotrebu Vaših informacija u njihove vlastite svrhe, uključujući njihove marketinške svrhe. U skladu sa primjenjivim zakonskim zahtjevima, preduzimamo komercijalno prihvatljive korake da zahtjevamo od trećih strana da adekvatno čuvaju Vaše Lične podatke i da ih isključivo obrađuju u skladu sa našim uputstvima.
 • Partnerima. Ponekad možemo da Vam ponudimo uslugu ili aplikaciju u saradnji sa partnerima (npr. ko-sponzorima ili davaocima licence, korisnicima licence ili distributerima naših brendiranih proizvoda). Stoga, može doći do potrebe da otkrijemo Vaše Lične podatke tim partnerima. U skladu sa primenjivim zakonskim zahtjevima, preduzimamo komercijalno prihvatljive korake da zahtjevamo od trećih strana da adekvatno čuvaju Vaše Lične podatke i da ih obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima ili kao ko-rukovaoci. U slučajevima kada se otkrivanje Vaših Ličnih podataka trećim partnerima vrši na osnovu Vašeg pristanka ili Vašeg zahtjeva da se to učini, mi ćemo Vas, kada je to potrebno, jasno obavjestiti o davanju podataka i Vi ćete imati izbor da ne učestvujete ili da na drugi način prigovorite takvom davanju podataka.
 • Trećim licima u slučaju pravnih zahtjeva. Vaše lične podatke možemo da objelodanimo ukoliko vjerujemo da se to na osnovu propisa traži od nas ili ukoliko je to opravdano potrebno da bismo bili usaglašeni sa zakonskim procesima; kada vjerujemo da je potrebno ili prikladno da proslijedimo Lične podatke organima za provođenje zakona, kao npr. da se istraži stvarna prevara ili prevara za koju postoji sumnja ili prekršaji zakona, kršenje bezbjednosti ili kršenje ovog Obavještenja o privatnosti; da bismo odgovorili na bilo kakve zahtjeve koji su nam upućeni; i da bismo zaštitili prava, vlasništvo ili ličnu bezbjednost Mondelēz International-a, naših potrošača ili javnosti.
 • Trećim stranama u slučaju korporativnih transakcija. Pored toga, informacije o našim potrošačima, uključujući Lične podatke, mogu biti objelodanjene kao dio bilo kog spajanja, prodaje, reorganizacije, prenosa imovine ili poslovanja Mondelēz International-a, sticanja, bankrota ili sličnih događaja.

MEĐUNARODNO PRENOŠENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaše Lične podatke obično obrađujemo unutar Evropske unije. Bez obzira na navedeno, globalna priroda našeg poslovanja uključuje i to da Vaši Lični podaci mogu povremeno da se objelodane društvima u okviru Mondelēz International Groupe koji nisu locirani u Evropi u vezi sa kojim objelodanjivanjem su isti potpisali ugovor o prenosu podataka koji reguliše ove prekogranične prenose.

Takođe koristimo i neka treća lica – pružaoce koja nam pomažu u pružanju poslovnih usluga. Ova treća lica mogu imati pristup ili jednostavno samo čuvati Vaše Lične podatke, ali će to uvijek činiti prema našim uputstvima i u skladu sa ugovornim odnosom. Kada se ta treća lica nalaze na teritorijama (kao što je SAD) koje možda ne nude jednak stepen zaštite privatnosti kao u EU, mi ćemo poduzeti sve potrebne korake da potvrdimo da Vaši Lični podaci dobijaju adekvatan stepen zaštite. To se radi putem zaključenja ugovora o prenosu podataka ili obezbeđivanjem da su ta treća lica sertifikovana za odgovarajuće programe za zaštitu podataka (npr. EU-SAD “Štit privatnosti” (Privacy Shield)).

KAKO OSIGURAVAMO BEZBJEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA?

Koristimo niz fizičkih, tehničkih i administrativnih sigurnosnih standarda, tehnologija i procedura kako bismo pomogli u zaštiti Vaših Ličnih podataka od gubitka, neovlaštenog korištenja, izmjena ili oštećenja u odgovarajućem stepenu, u zavisnosti od osetljivosti podataka.

Poduzimamo korake da ograničimo pristup Vašim Ličnim podacima onim osobama koje treba da imaju pristup iz jednog od razloga koji je naveden u ovom Obavještenju o privatnosti. Pored toga, ugovorno osiguravamo da bilo koja treća strana koja obrađuje Vaše Lične podatke jednako brine za poverljivost i integritet Vaših podataka na bezbjedan način.

KOJA PRAVA IMATE U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE POSJEDUJEMO O VAMA?

Imate sljedeća prava:

 • da zahtjevate kopiju Vaših Ličnih podataka zajedno sa informacijama o tome kako i na osnovu čega se ti Lični podaci obrađuju;
 • da ispravite netačne Lične podatke (uključujući pravo da upotpunite nepotpune Lične podatke);
 • da izbrišete Lične podatke u ograničenim okolnostima kada više nisu potrebni u vezi sa svrhom za koju su prikupljeni ili obrađivani;
 • da ograničite obradu Vaših Ličnih podataka:
  • ako je sporna tačnost Ličnih podataka;
  • ako je obrada nezakonita, ali Vi prigovarate brisanju Ličnih podataka;
  • ako nama više nisu potrebni Lični podaci za svrhe u koje su prikupljeni, ali se Lični podaci zahtjevaju u svrhu zasnivanja, izvršavanja ili odbrane od pravnog zahtjeva;
  • ako osporavate obradu koja je opravdana na osnovu opravdanog interesa;
 • da prigovarate na odluke koje su zasnovane samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje;
 • da primite prenosivu kopiju Vaših Ličnih podataka ili da Vam se kopija prenese trećoj strani-rukovaocu ukoliko je to tehnički izvodljivo i ne uključuje neopravdane troškove;

U slučaju da imate žalbu u vezi toga kako obrađujemo Vaše Lične podatke, možete je poslati klikom na naš obrazac Kontaktirajte nas ili kontaktiranjem našeg Službenika za zaštitu podataka (informacije za kontakt možete pronaći u nastavku).

Alternativno, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, ovim Obavještenjem o privatnosti ili ukoliko želite da ostvarite bilo koje od gore navedenih prava, molimo Vas da nas kontaktirate ili tako što ćete poslati upit klikom na naš obrazac Kontaktirajte nas ili kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka (informacije za kontakt možete pronaći u nastavku). Kada god je to opravdano moguće i zahtjevano, pobrinućemo se da Vam odobrimo Vaša prava u roku od jednog mjeseca.

Vaš pristanak na primanje biltena ili marketinške komunikacije možete da povučete u bilo koje vrijeme i to besplatno, tako što sljedite uputstva u bilo kojoj marketinškoj komunikaciji ili čak i sada pomoću opcije brisanja registracije unutar našeg obrasca Kontaktirajte nas. Ove preference takođe možete kontrolisati u Vašim podešavanjima profila, gde je to moguće.

DRUŠTVENI MEDIJI I DRUGE WEB STRANICE

Kada učestvujete u bilo kojim od naših MDLZ profila ili gde god je MDLZ prisutan na bilo kojem od raznih foruma društvenih medija kao što je Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Youtube, itd., treba da ste upoznati i razumijete alate koje pružaju te stranice koji Vam omogućavaju da izvršite izbor o tome kako dijelite Lične podatke na Vašim profilima društvenih medija.

Na ove forume primjenjuju se prakse ili politike tih trećih lica, te Vas podstičemo da pročitate obavještenja o privatnosti koja su na snazi, uslove korištenja i povezane informacije o tome kako se Vaši Lični podaci koriste u ovim okruženjima društvenih medija.

Zatim, naše Stranice mogu da sadrže linkove na web stranice trećih lica; ukoliko slijedite te linkove, napustićete naše web stranice i mobilne aplikacije. Iako web stranice trećih lica biramo pažljivo, Mondelēz International ne može prihvatiti odgovornost za upotrebu Vaših Ličnih podataka od strane tih organizacija. Za više informacija i detalja, konsultujte Odjeljak sa napomenama Obavještenja o privatnosti trećih strana i obavještenje o zaštiti podataka na stranici koju posjećujete (ukoliko je takvo obavještenje dato).

KAKO OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE DJECE?

Generalno, naše Stranice nisu namijenjene za djecu ispod 12 godina starosti. Iznad tog uzrasta, obzirom da ozbiljno shvatamo zaštitu dječje privatnosti, naše Stranice održavamo u skladu sa svim propisima na snazi svake jurisdikcije. Svaki put kada djeca uzrasta od 16 godina ili mlađa djeca posećuju naše Stranice, u skladu sa propisima koji su primjenjivi za svaku Stranicu, treba da posjeduju odobrenje roditelja/staratelja prije nego što nam pruže bilo kakve Lične podatke putem web stranice. Ukoliko pri prikupljanju ustanovimo da korisnik ima manje godina od gore navedene starosti i da nije dostavio roditeljevo/starateljevo odobrenje prije nego što je pružio bilo koje Lične podatke, nećemo koristiti ili čuvati njegove/njene Lične podatke bez odobrenja roditelja/staratelja. Bez takvog odobrenja, dijete neće biti u mogućnosti da učestvuje u određenim aktivnostima. Međutim, u određenim okolnostima, možemo sačuvati i koristiti takve informacije (u skladu sa ostatkom ovog Obavještenja i propisima na snazi) u svrhu obavještavanja i dobijanja odobrenja roditelja/staratelja i u svrhu određenih bezbjednosnih, sigurnosnih, obavezujućih i drugih namjena koje su dozvoljene propisima na snazi. Roditelj/staratelj može da pregleda, ukloni, izmjeni ili da odbije dalje prikupljanje ili upotrebu ličnih podataka njegovog/njenog djeteta tako što će nas kontaktirati preko našeg obrasca Kontaktirajte nas ili kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka (informacije za kontakt možete pronaći u nastavku) i uključiti djetetovo ime, adresu i e-mail.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U MONDELĒZ INTERNATIONAL-U

Mondelēz International ima Službenika za zaštitu podataka o ličnosti („DPO“) koji je odgovoran za usaglašavanje sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Možete na bezbjedan i povjerljiv način u svakom trenutku kontaktirati Službenika za zaštitu podataka (DPO) Mondelēz International-a ili njegovu kancelariju ukoliko imate pitanja, ukoliko ste generalno zainteresovani za obradu Vaših Ličnih podataka ili imate bilo kakav problem u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Službenika za zaštitu podataka – DPO-a – možete kontaktirati slanjem e-maila na [email protected]